Compareixença comissió informativa sobre la fractura hidràulica al Parlament

Parlament de Catalunya, 29 d’octubre de 2013

Plataforma Aturem el Fracking

Introducció: gènesi PAF

Ara fa gairebé un any, el 24 de novembre del 2012, la ciutat de Cervera acollia una quarantena de persones, representants la majoria d’entitats socials, culturals, veïnals i ecologistes, així com de diversos consistoris municipals, vingudes d’arreu del país, amb una preocupació comuna: l’astorament i angoixa davant la publicació d’un edicte al DOGC (que, amb benevolència, podem titllar de “discreta” o “silenciosa”) d’uns projectes de prospecció d’hidrocarburs que s’estenien àmpliament sobre el territori. Una àgil consulta als experts i les fonts científiques va fer que el nostre vocabulari habitual s’enriquís amb un neologisme, un nou vocable que definia la tècnica emprada per obtenir aquests cobejats hidrocarburs i que arribada per a convertir-se en la major amenaça que fins aquell moment es projectava sobre el territori i la seva gent: “fracking”.

Aquella trobada va servir per posar en comú els primers coneixements reunits sobre la qüestió, coincidir en copsar la gravíssima i polièdrica problemàtica que es generava i en la necessitat de mobilització. Als projectes Leonardo i Darwin anunciats, s’hi sumava un tercer, Ripoll, silenciosament autoritzat mesos enrere, i dotzenes d’altres definits per sinistres rectangles al llarg i ample de la península ibèrica.  I la qüestió era d’extrema urgència, ja que  suposava una agressió sense precedents  en els àmbits de la salut, els recursos naturals (molt especialment l’aigua), el paisatge, les estructures econòmiques i socials, així com la fugida endavant d’un model energètic agònic, vinculat als combustibles fòssils i les intuïcions (que més endavant es corroborarien) de tot el moviment especulatiu i la bombolla energètica que hi havia al darrera. Després prendran la paraula un seguit de companys, experts cridats a informar a aquesta mateixa comissió, que exposaran argumentadament totes aquestes amenaces  (tot i que, a hores d’ara estic convençut, que les senyores i senyors diputats ja han de conèixer).

Amb aquell ràpid festeig, la unió de les voluntats i els compromisos d’esforç de tots i totes els presents va portar al naixement de la Plataforma Aturem el Fracking. La posada en marxa va partir de l’elaboració d’un manifest que fou abastament difós pels mitjans de comunicació (que actualment ha recollit vora 50.000 adhesions particulars) i a través del qual les persones i entitats signants palesaven la seva oposició radical a les prospeccions publicades i a l’aplicació del fracking o fractura hidàulica. Al mateix, s’hi establien tres objectius primordials i irrenunciables:

 • Denegació de les llicències d’activitat vinculades a la prospecció d’hidrocarburs i a la fractura hidràulica
 • Promulgació d’una legislació que en prohibeixi la utilització de la tècnica del fracking en tot el territori nacional
 • III.  Aposta decidida pel canvi de model energètic a favor d’un nou desenvolupament de les energies basat en l’ús intel·ligent de les energies renovables, compatible amb el desenvolupament social, polític, econòmic i humà.          

 

Camí seguit per la PAF

 

Als seus inicis, es partia d’un panorama il·lusionant en referència a les ganes d’assolir el coneixement i les capacitats de mobilització de la ciutadania, molt especialment en l’àmbit rural. No obstant, també era hostil contemplant les formacions polítiques dels Governs implicats; les declaracions dels dirigents polítics tant a Catalunya com a Espanya es movien entre demostracions d’una ignorància preocupant, la banalització dels riscos, les ambigüitats sospitoses o l’afirmació d’uns beneficis del tot ficticis, forassenyats, quan no directament fraudulents. El sentir general pretenia fer passar bou per bèstia grossa, transvestint sota el paraigües del desenvolupament científic, el que en realitat suposava l’aplicació del fracking en una superfície equivalent al 10% del país. En la pràctica, a banda de totes les afectacions, es posava el futur del territori en mans dels interessos d’un grup de corporacions multinacionals de l’especulació del capital i la depredació energètica, traspassant el marc decisori a un Govern, l’espanyol, del qual el discurs oficial deia que el país se’n volia apartar.

En aquest context, la PAF ha desenvolupat la seva acció en diversos camps:

 • Informació i conscienciació de la població: intensa campanya, sense cap tipus de suport econòmic i a partir de la militància i el voluntariat, de difusió del concepte del fracking i les seves repercussions. Així, s’han fet més d’un centenar de xerrades orientades a la població al llarg del país, no només en els territoris directament afectats, entrevistes amb dotzenes de representants municipals i polítics, mig centenar de rodes de premsa i comunicats en mitjans de comunicació locals, comarcals, provincials i nacionals, i una intensa tasca de difusió a través de xarxes socials i web, que han rebut més de 100.000 visites en total
 • Informació i coordinació amb els ens locals: les gestions amb municipis i consells comarcals, així com els continus contactes amb les forces polítiques representades, ha portat a la declaració de municipi lliure de fracking de vora 150 consistoris (amb el vot favorable de regidors de tots els colors de l’arc polític), una desena de consells comarcals i la Diputació de Lleida, a banda de la signatura pública dels compromisos de la Bovera, a la Garrotxa, d’Orís, a Osona, i d’Agramunt, a l’Urgell, ratificada per vora un centenar d’alcaldes i alcaldesses, pel qual es rebutja frontalment i sense cap matís el desenvolupament del fracking.
 • Treball en comú amb d’altres plataformes i moviments d’oposició al fracking de l’Estat espanyol (trobades a Madrid, Burgos, Castelló o Terol) i de l’àmbit internacional, primer amb les plataformes del sud de França i, el passat setembre, amb la participació a la trobada al Parlament de Brussel·les, on vam poder constatat que l’amenaça és global i que és capaç d’imposar-se per tot els mitjans possibles, sense descartar ni la contaminació informativa (a través de la sofisticada tècnica de la propaganda persuasiva del PSYOP experimentada en el camp militar) fins la corrupció o la violència policial.
 • Gestions amb organismes internacionals: des de la PAF hem elaborat i cursat una desena de preguntes a la Unió Europea, sobre el posicionament contra el fracking, la seva incidència molt especialment vers les polítiques europees al voltant del recurs de l’aigua i la necessitat d’enfocar urgentment cap a un nou model energètic global; aquestes han estat recolzades i signades per diferents eurodiputats, de diversos partits, i de diferents orígens estatals. En aquest sentit, la nostra assistència el mes de setembre al Parlament de Brussel·les va seguir també aquesta línia de contactes amb els organismes i responsables de polítiques mediambientals en el marc europeu.

 

 • Desenvolupament d’estudis científics i recull de publicacions sobre la matèria: amb la participació de membres de la pròpia PAF, alguns d’ells avui presents (geòlegs, enginyers, químics, advocats, economistes, metges i d’altres experts en paisatge, medi ambient o turisme), s’han elaborat tot un seguit de documents que confirmen la gravíssima amenaça que suposaria l’aplicació del fracking. Un recull d’aquests treballs fou lliurat el mes de maig als grups parlamentaris d’aquest hemicicle, molt abans –per cert- de l’emès per la comissió d’experts designada, que, val a dir també, no ha fet sinó confirmar tot allò que des de PAF portàvem dient des de molts mesos abans

Panorama actual

 Després de totes aquestes gestions, fetes realitat amb el suport voluntariós, militant i generós de centenars de ciutadans i ciutadanes anònimes, però compromeses amb el futur de la societat, arribem en aquest punt on podem celebrar algunes fites assolides, però que ens acredita que encara hi ha camí per recórrer i que la lluita serà llarga.

 • Revocació del permís Ripoll i denegació dels permisos Darwin i Leonardo: és aquesta una fita cabdal i que celebrem i agraïm àmpliament. Tot i pecar de vanitat, estem absolutament convençuts que sense la mobilització ciutadana això no hauria estat possible, i que el canvi de posicionament del Govern de la Generalitat (rectificació que l’acredita com a savi, d’acord amb l’adagi) ens alegra,  ens fa creure en la força de la societat civil i en que, en un món cada cop més regit des de lobbies i portes giratòries, encara es pot creure en la política. No obstant, l’amenaça és encara enorme, especialment considerant els projectes que afecten aquells territoris que, per superar els límits autonòmics o estar situats al mar, resten sota competència de l’Estat central, a les terres de Lleida, a les terres de l’Ebre i del Sénia i a la costa, a banda de la modificació de la llei d’hidrocarburs aprovada per les cambres espanyoles (amb el suport del PP i l’abstenció del partit de govern a Catalunya) que introdueix de forma  expressa l’aplicació del fracking en fases d’investigació, rebaixa les exigències mediambientals i aplana el camí burocràtic a les empeses promotores de l’explotació del gas no convencional.
 • Prohibició del fracking: a dia d’avui, la tècnica de la fractura hidràulica, fracking, estimulació anàloga o com la desitgem denominar, encara no ha estat prohibida al Principat de Catalunya, al contrari d’altres comunitats autònomes no històriques de l’Estat espanyol. Tenim l’esperança, no obstant, que dels treballs d’aquesta comissió es conclourà de manera evident que no només el fracking “no és convenient”, sinó que ha de ser del tot desterrat, en conseqüència es promourà la llei que el prohibeixi i estableixi un estricte règim sancionador que previngui futures temptacions desobedients. Per altra banda, la prohibició a l’Estat espanyol és un objectiu que, no per utòpic, deixa de ser desitjable i pel qual seguirem lluitant, pensant no només en les afectacions directes del territori català o de les seves aigües de riu i mar, sinó fidels a un dels lemes que compartim amb els companys i les companyes de l’Estat espanyol: “Fracking No, ni aquí, ni enlloc! Fracking No, ni aquí, ni en ninguna parte! Fracking Ez, ez hemen, ez inon!
 • Canvi del model energètic: el moviment de la PAF ha estat també el germen, el catalitzador o el punt de trobada de diverses persones i entitats preocupades per la transició cap a un model energètic deslligat dels combustibles fòssils i en aquest sentit s’està treballant a fons a través de la creació de la Xarxa per la Sobirania Energètica. L’aposta per les polítiques d’estalvi i eficiència energètica i per les energies renovables com a eixos de la política energètica del país anunciada recentment mitjançant comunicat del Govern ens alegra i l’esperonem a que perseveri en un procés d’abandonament progressiu de la dependència dels combustibles fòssils, d’adopció d’un model de desenvolupament i producció sostenibles, descentralitzat, generador d’ocupació i harmònic amb les dinàmiques socials, econòmiques i mediambientals pròpies de cada territori i promotor d’una nova cultura participativa i de conscienciació vers l’estalvi i la seguretat energètica. No obstant, la política radicalment contrària del Govern espanyol, amb el Decret sobre energies renovables i autoconsum del ministre Soria, que penalitza la generació d’energies renovables i la retallada dels ajuts als petits i mitjans emprenedors en energia verda, constitueixen atacs a la línia de flotació d’aquest empeny i una concessió, descarnada i quasi pornogràfica, als interessos especulatius de l’oligopoli energètic. Per això, la lluita serà llarga, però tenim la força de la raó i la consciència de saber-nos majoria.

Conclusions

Per tot això, agraïm l’esforç que ha fet aquest Parlament i el Govern en l’aturada del fracking, celebrem un canvi de posicionament que, no pas per tardà, és menys regraciable, i demanem a aquesta comissió que, pel bé del futur del país, de les seves ciutadanes i ciutadans, pobletans i pobletanes, i de les dinàmiques socials, econòmiques i mediambientals pròpies de cada territori, conclogui la prohibició definitiva i sense escletxes del fracking, es comprometi a frenar qualsevol ingerència externa derivada d’aquesta tècnica, treballi als organismes estatals i internacionals per aturar globalment aquesta aberració i es constitueixi com un veritable promotor d’una nova cultura participativa i de conscienciació vers l’estalvi, la sostenibilitat i la seguretat energètica.

Ara que encara hi som a temps, fem que les futures generacions no ens hagin de recriminar un error històric. Com diu el lema fundacional de la PAF, volem decidir seguir Millor vius, que fòssils.

Parlament de Catalunya

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Jaume Moya

Plataforma Aturem el Fracking

2 responses to “Compareixença comissió informativa sobre la fractura hidràulica al Parlament

 1. Retroenllaç: Compareixences de la Plataforma Aturem el Fracking al Parlament | Plataforma Aturem el Fracking·

 2. Retroenllaç: Parlament de Catalunya dia 29 d´octubre | Plataforma RiudauraJunts contra el Fracking·

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s