Ja som 50 municipis lliures de fracking

PAF logo

PAF

Amb les últimes mocions aprovades a Lleida, Sant Vicenç de Torelló i La Garriga, ja son 50 els municipis que s’han declarat “lliures de fracking”.

Les últimes setmanes han estat mogudes i cada cop son més les persones, entitats i municipis que s’adhereixen a la Plataforma Aturem el Fracking. I el ritme no afluixa.

Fins ara, ja son 80 les entitats que s’han adherit i donat el seu suport de manera formal a través de la web i 333 persones a títol individual. 76 persones s’han ofert a col·laborar directament amb la plataforma. 50 municipis, 3 comarques i 1 diputació provincial s’han declarat ja lliures de fracking. I la previsió d’adhesions i declaracions en les pròximes setmanes és que sigui constant.

Enhorabona a tots els que creieu i lluiteu per un altre model energètic. Un altre futur és possible.

5 responses to “Ja som 50 municipis lliures de fracking

 1. FRACKING: TRENCAR EL TERRITORI PER UNA QUIMERA ENERGÈTICA

  Salvador Milà és diputat al Parlament de Catalunya pel grup parlamentari d’ICV-EUiA. Actualment és president de la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya; Portaveu d’ICV-EUiA a la Comissiós del Síndic de greuges i membre del Consell de Comunitats Catalanes a l’exterior. També és portaveu parlamentari en matèria d’infraestructures. Anteriorment havia ocupat el càrrec de Conseller de Medi Ambient i Habitatge del govern de la Generalitat de Catalunya (desembre 2003-abril 2006).

  FRACKING: TRENCAR EL TERRITORI PER UNA QUIMERA ENERGÈTICA
  Quimera és una creació imaginària de l’esperit que es pren com una realitat. Ara que s’ha posat de moda parlar de les preteses “quimeres” que els catalans perseguim, no està de més parlar de la nova quimera que ha aterrat sobre el nostre territori: la d’aquells especuladors, que a partir de dades geològiques més que ambigües, volen marcar territori, adquirint “per la cara” drets d’investigació i prospecció sobre centenars de milers d’hectàrees de territori d’arreu de Catalunya, algunes a cavall amb comunitats veïnes, per burxar els terrenys en busca de una nova modalitat d’hidrocarburs, -gas i/o petroli- dits “no convencionals”, per tal com –hipotèticament- no es troben en bosses o dipòsits sinó en forma de bombolles entre roques, etc. Per extreure aquests hidrocarburs s’han d’utilitzar tècniques força agressives per “trencar” literalment les roques, a partir de molts pous, en els que s’injecten grans quantitats d’aigua a pressió, sorres i productes químics, que després han de tornar en –en part- a la superfície. Cada pou genera, al seu voltant, la corresponent bassa per dipositar els llots de retorn, maquinària, espais de maniobra, camins d’evacuació etc., amb una ocupació mínima d’una hectàrea¡¡.

  No és difícil imaginar el que això pot representar pel nostre territori, pel paisatge, les afectacions ambientals, en especial pel que fa a l’aigua –escassa- i al medi natural, i en definitiva per la gent que viu i treballa –encara¡- a les comarques interiors, intentant tirar endavant activitats agrícoles, ramaderes, forestals, de turisme rural…etc. I això per afavorir un més que improbable “negoci” impulsat per empreses fantasma i personatges poc de fiar, que sols busquen fer-se amb uns “drets” d’explotació que després vendran a empreses gasistes o petrolieres.

  Davant d’això, resulta incomprensible –o no- l’actitud clarament afavoridora i encobridora que, fins ara, ha tingut el govern de CIU a la Generalitat de Catalunya, en tramitar els permisos de prospecció de forma merament burocràtica, sense informar a les administracions locals i als ciutadans afectats i amb una complaença manifesta, amb la justificació ridícula de que es tracta de “conèixer i investigar”…a veure si Catalunya es pot convertir en un nou “país del or negre”¡¡¡ Una altra vegada es demostra que, davant la manca de projectes de veritable modernització ecològica del país, Convergència somnia en “quimeres”, ja siguin EUROVEGAS o el gas no convencional¡¡.

  El cas més preocupant és el de la concessió coneguda com “Ripoll” que afecta a municipis de La Garrotxa, Ripollès i Osona que ja disposa de permisos de prospecció –no sols d’investigació- i que té ja pous a punt de reobrir a Riudaura, a la que el Departament d’Indústria de la Generalitat ha concedit facilitats en forma de reducció de fiances i garanties.

  Aquesta indissimulada aposta pel fracking, posa en evidència que els actuals dirigents polítics –i econòmics- de Catalunya i d’Espanya continuen fiant-ho tot al manteniment del vell model energètic, a la busca desesperada de nous combustibles fòssils –petroli, gas, carbó…- per més que sapiguem que són més contaminants, més cars, més obsolets, i que estem davant del seu proper esgotament. Entretant, a molts països d’Europa i el món, amb més visió de futur i més compromís ambiental, s’ha optat per prohibir o suspendre temporalment el fracking, i s’està apostant per impulsar les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica i dels recursos naturals, com a part d’un projecte de modernització ecològica, en el marc d’una nova “economia verda i social”, capaç de generar nova ocupació, innovació econòmica, estalvi, eficiència, preservar el medi i generar benestar.

  Què esperem a Catalunya per canviar el “xip”?

  Salvador Milà Diputat del Grup parlamentari ICV-EUiA Parlament de Catalunya
  http://agorafracking.wordpress.com/room-for-debate/salvador-mila/

 2. NoFracturaHidraulica Riudaura
  Blanca Gispert. BARCELONA.
  Besalú és una de les properes localitats que votarà al ple de l’Ajuntament si vol sumar-se als territoris lliures de fracking. ICV-EUiA-Garrotxa va presentar, el passat 25 de febrer, una moció per prohibir el fracking al municipi en solidaritat i recolzament a Riudaura, el municipi que pot veure’s afectat per la fractura hidràulica.

  Cal destacar que el Ple de l’Ajuntament de Besalú ha donat suport a aquesta moció i demana a la Generalitat la suspensió dels permisos d’investigació d’hidrocarburs de Teredo Oils i altres fins que el Parlament no aprovi una llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació. També, el Ple ha arribat a l’acord en què “entén que la comarca de la Garrotxa es una part d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor, pel que s’oposa a la explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica vertical i d’altres igualment agressives en qualsevol municipi”.

  • Moció ICV-EUiA-Garrotxa al Ple del Ajuntament Besalú en Solidaritat i Recolçament al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns per a la prohibició del Fracking a Catalunya i Garrotxa

   Moció ICV-EUiA-Garrotxa al Ple del Ajuntament Besalú en Solidaritat i Recolçament al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns per a la prohibició del Fracking a Catalunya i Garrotxa.-Ajuntament de Besalú (Garrotxa) Registre d´Entrada nùm. 475 Data 25 de febrer de l´any 2013.

   Exm. Sr. Alcalde-President de Ajuntament de la Comtal Vil.la de Besalú:

   El Sr. Juan Rodriguez Lejarza, anb DNI 149XXX73M en representació de la Coalició ICV-EUiA D´Argelaguer, major d´edat, amb domicili: Major, 26 – Argelaguer (Garrotxa).

   EXPOSO:
   Teredo Oils Segunda Sucursal S.L. està interessada en fer investigacions per descobrir si en el subsòl de la nostra comarca de la Garrotxa, existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs.
   Es tracta de una tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, i de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn Natural, al Paisatge i al Turisme dels nostres pobles, amb risc per a les nostres vivendes, empreses i propietats, de la Comarca de la Garrotxa.

   DEMANO:
   Que davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de l’espai natural dels nostres municipis, pobles i vil.les, i per aquests motius, proposem per al pròxim Ple del Ajuntament de Besalú l’aprovació de la: MOCIÓ D´ICV-EUiA-GARROTXA (INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA) EN SOLIDARITAT I RECOLÇAMENT AL AJUNTAMENT DE RIUDAURA I ALS SEUS VEÏNS PER A LA PROHIBICIÓ DEL FRACKING A CATALUNYA I GARROTXA, que Anex le registren (pàg ½). Gracies

   *) DATUM:
   El Conde de Besalú Wifredo, agradecido á la Virgen Santísima y por el bien de su alma y la de los suyos, y dels veïns del pueblo de Besalú, fundo en el año 858 la vil.la de Riodazari (Riudaura), y su monasterio de Santa Maria de Ridaura. Dedico su Iglesia á la Reina de los Cielos María, cuya fundación tuvo lugar el dia 1 de Octubre del año 858. Según se desprende del acta de fundación: “Proinde venerandus domnus Comes Vifredus ecclesiam que est in Comitatu Bisuldunense in villa Riodazari constructa habetur, cum propria voluntate”. El Conde Wifredo hizó donación al poble de Riudaura, de la Iglesia de Santa Margarita, con sus diezmos, primicias y oblaciones de fieles; de las rentas que percibía en varias alquerias y heredades, y de las casas que Wifredo poseía junto a Santa Margarita, con todas las tierras adyacentes, senaló el termino municipal de Riudaura: “de Oriente in Frarago, de Meridie in terminis de ipsos Balbos per ipsa media Serra, et sic pervadit per ipsa Serra usque in Gurgonigro, et injungit ad Aquabella usque supercilio montis, et pervadit in Collofrigido per ipsa Serra usque in Collo de Cannas, et pergit ad ipsa Sentigosa, et de Circi vero parte vadit per ipso medio rio quae dicunt Bianna”.
   Argelaguer (Garrotxa), 25 de febrer de 2013 Signat: Juan R. Lejarza

   MOCIÓ:

   Atesa la sol·licitud presentada per Teredo Oils Segunda Sucursal S,L, a la Direcció general d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs a través de la tècnica del fracking a 3 municipis de la nostra comarca de la Garrotxa.

   Atès que l’empresa Teredo Oils Segunda Sucursal S.L., està interessada en fer investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui més complicada i que es necessiti d’una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Que es tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. Aquesta tècnica consisteix en perforar un pou en el subsòl profund, i es realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major superfície possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca mare, s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500 elements diferents, entre les que se’n troben de perilloses, com ara metalls pesants.

   Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estat Units (EE.UU). No obstant això, no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que romanen en les profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats, pel que se’n deriven transferències als pous i aqüífers dels nostres pagesos. Arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits terratrèmols sentits en les localitats properes als pous, amb risc per a les vivendes i propietats, recordem que la Garrotxa pateix terratrèmols naturals, tambè es zona volcanicà i per tant inestable. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d’aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de qualsevol flamarada accidental.

   Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn natural. Per aquests motius, proposem per al pròxim Ple de L´Ajuntament de la Comtal Vil,la de Besalú (Garrotxa) l’aprovació dels següents acords:
   Davant el risc per al nostre riu Fluvià, dins el terme municipal, comprès des de el municipi de Sant Ferriol fins mes enllà del Pont Medieval i al limit del Ajuntament de Maiá de Moncal, per la contaminació de substàncies químiques, en la conca alta de la Riera Riudaura tributarià del Fluvià, del subsòl, i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, i en pro de la conservació de l’espai natural dels nostres pobles i vil.les que es podrian veure afectats per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels seriosos danys que se’n derivarien pel nostre poble de Basalú fruit de l’explotació industrial, acordem que:

   ACORDS

   Primer – El Ajuntament de la Comtal Vila de Besalú manifesta la seva solidaritat i recolçament, al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns en la lluita per declarar Catalunya i la comarca de la Garrotxa lliure de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, Fracking.

   Segon – Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els permisos d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per fracking al municipi de Riudaura, a la Garrotxa, i Catalunya, tant a l’empresa Teredo Oils Segunda Sucursal S.L., i a qualsevol altra, que ho demani amb les mateixes finalitats, fins que el Parlament de Catalunya no aprovi la Llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals.

   Tercer- El Ple de Ajuntament de Besalú entén que la comarca de la Garrotxa es una part d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor, pel que s’oposa a la explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica vertical i d’altres igualment agressives en qualsevol municipi.

   Quart- El Ajuntament de Besalú traslladarà al Ajuntament de Riudaura, al Consell Comarcal de la Garrotxa, a la Plataforma veïnal RiudauraJunts, els acords aprovats.
   Argelaguer (Garrotxa), 25 de febrer de 2013 Signat: Juan R. Lejarza

 3. “Si ens hem d’encadenar a l’entrada del poble ho farem”
  Xènia Serrat, Riudaura (Garrotxa):
  Eulàlia Masana, alcaldessa de Riudaura, assegura que està tipa d’haver de mantenir les formes i clama que les autoritats encara no han entès que el poble no vol el fracking.
  Masana explica que la història de la fractura hidràulica a Catalunya, concretament a Riudaura, ha anat a la patacada i tot just ara l’Ajuntament comença a rebre algun document oficial.
  Exigeix a la Generalitat que ajudi el poble perquè “la Generalitat ens hi ha posat, la Generalitat ens n’ha de treure!”. Assegura que tot el poble es manté en bloc i ferm contra el fracking i que, encara que els estudis demostrin que podria ser rentable, “no volem el fracking, encara no ho han entès, no el volem de cap manera”. “Estic començant a perdre les formes, però a mi em toca defensar el meu poble i la meva gent, que per això em van triar”.
  Com a vilatana forma part de la comissió política de la Plataforma RiudauraJunts i treballen amb els grups parlamentaris i forces del poder per intentar frenar les actuacions. Es mostra sorpresa per la rapidesa de tot plegat, reivindica una anterior creació de la comissió de treball i es pregunta el per què de la precipitada decisió: “és una mica sospitós que el permís es concedís el 2 d’octubre i el 25 de novembre hi haguessin eleccions; a més, tenint en compte la magnitud del projecte i l’impacte, social i mediambiental, que té. Algú devia tenir molta pressa…”.
  Se senten absolutament desemparats i ignorats per part de la Generalitat, a qui creuen que correspon actuar amb contundència i rapidesa i, si s’escau, anar contra Espanya; perquè aquesta situació de manca de transparència en relació a la nova tècnica d’extracció també s’està vivint a punts de l’Estat espanyol. A més, “és molt curiós que, segons tinc entès, s’hagi retirat el permís d’una finca de la Duquessa d’Alba… i també m’agradaria saber si la Generalitat permetria això a sobre Pedralbes”.
  Riudaura tampoc se sent satisfet amb la resposta de la ciutat veïna Olot, amb la qual no ha aconseguit crear major sinèrgies perquè, tot i que s’ha declarat territori lliure de fracking, no ha acabat d’entendre que és una qüestió global de tots, que afecta tot el territori. “Els d’Olot veuen aigua de Riudaura i se la veuran contaminada”.
  Masana denuncia l’opacitat de tot plegat i assegura que “hi ha situacions molt sospitoses, no ho veiem gens clar”. A més, “cada vegada que em barallo amb mines, l’endemà a les nou em truca l’empresa”.
  Riudaura segueix en lluita i clama al món que no es rendirà; considera que aquest permís concedit per la Generalitat és “firmar la sentència de mort del poble”. Espera que les autoritats es posin les piles, però si els porten les màquines “ens encadenarem, no els deixarem passar, del més jove al més vell i del més baix al més alt; preferim que els nostres néts sàpiguen que en aquella carretera ens hi van atropellar les màquines que volien acabar amb la nostra vida que no pas que es destrossi el poble i els diguin que som els covards que vam fugir”.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s