Torelló es declara lliure de fracking

Torelló s’ha declarat avui territori lliure de fracking amb l’aprovació de la moció per majoria. Amb aquest, ja són 11 els municipis que refermen el seu posicionament en un model de futur que no sigui un atzucac pel territori.

Torello

5 responses to “Torelló es declara lliure de fracking

 1. Moció ICV-EUiA-Argelaguer al Ple del Ajuntament d´Argelaguer en Solidaritat i Recolçament al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns per declarar la comarca de la Garrotxa lliure de Fracking.-Ajuntament de Argelaguer (Garrotxa) Registre d´Entrada nùm. 44 Data 28 de gener de l´any 2013.
  Exm. Sr. Alcalde-President del Ajuntament D´Argelaguer
  El Sr. Juan Rodriguez Lejarza, anb DNI 14XXX373M en representació de la Coalició ICV-EUiA D´Argelaguer, major d´edat, amb domicili: Major, 26 – Argelaguer (Garrotxa).
  EXPOSO:
  Teredo Oils està interessada en fer investigacions per descobrir si en el subsòl de la nostra comarca de la Garrotxa, existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs.
  Es tracta de una tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, i de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn Natural, al Paisatge, i amb risc per a les nostres vivendes, empreses i propietats, de la Comarca de la Garrotxa.
  DEMANO:
  Que davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de l’espai natural dels nostres municipis, pobles i vil.les, i per aquests motius, proposem per al pròxim Ple del Ajuntament D´Argelaguer l’aprovació de la: MOCIÓ D´ICV-EUiA-ARGELAGUER (INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA) EN SOLIDARITAT I RECOLÇAMENT AL AJUNTAMENT DE RIUDAURA I ALS SEUS VEÏNS PER A DECLARAR LA COMARCA DE LA GARROTXA LLIURE DE FRACKING, que Anex le registren (pàg ½). Gracies
  Argelaguer (Garrotxa), 28 de gener de 2013 Fdo: Juan R. Lejarza

  MOCIÓ D´ICV-EUiA-ARGELAGUER (INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA) EN SOLIDARITAT I RECOLÇAMENT AL AJUNTAMENT DE RIUDAURA I ALS SEUS VEÏNS PER A DECLARAR LA COMARCA DE LA GARROTXA LLIURE DE FRACKING

  MOCIÓ

  Atesa la sol·licitud presentada per Teredo Oils a la Direcció general d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs a través de la tècnica del fracking a 3 municipis de la nostra comarca.

  Atès que l’empresa Teredo Oils. està interessada en fer investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui més complicada i que es necessiti d’una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. Aquesta tècnica consisteix en perforar un pou en el subsòl profund, i es realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major superfície possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca, s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500 elements diferents, entre les que se’n troben de perilloses, com ara metalls pesants.

  Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estat Units. No obstant això, no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que romanen en les profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats, pel que se’n deriven transferències als pous i aqüífers dels nostres pagesos. Arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits terratrèmols sentits en les localitats properes als pous, amb risc per a les vivendes i propietats, recordem que la Garrotxa pateix terratrèmols naturals, tambè es zona volcanicà i per tant inestable. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d’aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de qualsevol flamarada accidental.

  Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn natural. Per aquests motius, proposem per al pròxim Ple de L´Ajuntament D´Argelaguer (Garrotxa) l’aprovació dels següents acords:

  Davant el risc per al nostre riu Fluvià, dins el terme municipal, comprès des de Hostal Nou de Llierca (dic barri del Pont), fins Ca L´Hornòs fronterer amb Moli Nou (Sant Ferriol) per la contaminació de substàncies químiques, en la conca alta de la Riera Riudaura tributarià del Fluvià, del subsòl, i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, i en pro de la conservació de l’espai natural dels nostres pobles i vil.les que es podrian veure afectats per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels seriosos danys que se’n derivarien pel nostre poble D´Argelaguer fruit de l’explotació industrial, acordem que:

  ACORDS
  Primer – El Ajuntament D´Argelaguer manifesta la seva solidaritat i recolçament, al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns en la lluita per declarar la comarca de la Garrotxa lliure de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, Fracking.

  Segon – Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els permisos d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per fracking al municipi de Riudaura, a la Garrotxa, i Catalunya, tant a l’empresa Teredo Oils, i a qualsevol altra, que ho demani amb les mateixes finalitats, fins que el Parlament de Catalunya no aprovi la Llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals.

  Tercer- El Ple del Ajuntament D´Argelaguer entén que la comarca de la Garrotxa es una part d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor, pel que s’oposa a la investigació i explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica vertical i d’altres igualment agressives en qualsevol municipi.

  Quart- El Ajuntament D´Argelaguer traslladarà al Ajuntament de Riudaura, al Consell Comarcal de la Garrotxa, a la Plataforma veïnal RiudauraJunts, els acords aprovats.
  Argelaguer (Garrotxa), 28 de gener de 2013 Fdo: Juan R. Lejarza

 2. Argelaguer (Garrotxa)
  Grup ICV-EUiA-Argelaguer-Garrotxa
  Hydraulic Fracturing (fracking)
  NoFracturaHidraulica

  Grup parlamentari ICV-EUiA

  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
  Presenten: Portaveu-portaveu adjunt – el/la portaveu a la Comissió d’Empresa i ocupació- +Marc Vidal,–Salvador Milà-

  INSTANT LA DECLARACIÓ DE CADUCITAT DEL PERMÍS D’INVESTIGACIÓ D’HIDROCARBURS –RIPOLL QUE AFECTA A 51.201’30 Has de la comarques del Ripollès, Osona i la Garrotxa.
  El 4 d’octubre de 2012 fou publicat al Diari Oficial de la Generalitat ACORD GOV/93/2012, de 2 d’octubre pel que s’atorga a la societat mercantil Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en España, un permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll, de 51.201,30 ha de superfície que afecta a les comarques del Ripollès, Osona i la Garrotxa, en concret els termes municipals d’Ogassa, la Vall de Bianya, Sant Pau de Seguries, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Sant Joan les Fonts, Ripoll, Riudaura, Olot, les Llosses, Vallfogona de Ripollès, Santa Pau, la Vall d’en Bas, les Preses, Vidrà, Sant Feliu de Pallerols, Ribes de Freser, Santa Maria de Besora, Sora, Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Sant Pere de Torelló, Orís i Santa Maria de Corcó, entre quines condicions figura que “ 6 El titular ha de començar els treballs d’investigació dintre dels sis mesos següents a la publicació de l’atorgament en el DOgC. Amb aquest objectiu, en el termini de tres mesos ha de presentar el pla de labors d’investigació que s’ha de realitzar durant el primer any, que ha d’estar d’acord amb el pla general adjunt a la sol·licitud. Un mes abans de finalitzar cada any de vigència, ha de presentar, igualment, el pla de labors d’investigació per a l’any següent.”.
  Això vol dir que havien de presentar el pla de labors com a molt tard el 5 de gener de 2013, sense que consti que s’hagi presentat ni demanat cap pròrroga.
  D’altra part, de forma incomprensible, el Departament d’Empresa i Ocupació va reduir la fiança inicial de protecció i restauració de medi natural pels treballs relatius als sondatges i cales d’investigació, que s’havia fixat en la quantitat de 5.818.688,00 euros (cinc milions vuit cents divuit mil sis cents vuitanta·vuit euros), que s’havia de constituir pel titular del dret miner en el termini de 30 dies des de la notificació de l’Acord del govern, i en tot cas, abans de l’inici de qualsevol activitat, d’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei 12/1981 i l’article 6.2 del Decret 343/1983, sense que tampoc consti que s’hagi constituït fins el present moment.
  Tampoc consta que, fins el present moment, s’hagi emès el corresponent Informe mediambiental per part del Departament de Territori i Sostenibilitat d’acord amb el procediment previst per la Llei 12/1981, de 24 de desembre i el Decret 343/1983, de 15 de juliol, el qual havia de determinar la fiança definitiva de protecció i restauració del medi natural afectat pels sondatges.

  Tampoc es té constància que l’empresa titular del dret miner hagi aportat el corresponent ’Estudi d’Impacte Ambiental i el Programa de Restauració de cadascuna de les tasques a realitzar, quines tasques requerien l’emissió del corresponent informe mediambiental favorable, d’acord amb la Llei 12/1981, de 24 de desembre i el Decret 343/1983, de 15 de juliol, per poder revisar el càlcul de la fiança, si s’escau.

  Aquesta permís d’exploració d’hidrocarburs, associada a la pràctica de la tècnica del fracking ha causat una greu preocupació al conjunt de la societat civil, administracions locals, entitats cíviques i ecologistes i la majoria de forces polítiques de les comarques afectades, tant pel secretisme com s’ha tramitat, per la manca de consulta prèvia a les administracions locals dels territoris afectats com, en fi, per les injustificades facilitats i rebaixes de requisits que ha atorgat el govern de la Generalitat.
  És per això que el Parlament de Catalunya insta al govern a:
  1.- Declarar la caducitat, o en el seu cas, deixar sense efecte el permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll, de 51.201,30 ha de superfície que afecta a les comarques del Ripollès i de la Garrotxa, atorgat per ACORD GOV/93/2012, de 2 d’octubre la societat mercantil Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en España, i publicat al DOGC el 4 d’octubre de 2012, per haver incomplert la majoria de les condicions imposades en dita autorització, en especial les que fan referència a la presentació del pla de labors i constitució de fiança dins del termini de sis mesos des de la publicació de l’acord, la no presentació dels demés estudis d’impacte ambiental i programa de restauració i la no constitució de fiança per respondre dels danys mediambientals.
  2-Informar àmpliament a les administracions locals, entitats i organitzacions de la societat civil i forces polítiques de les comarques afectades dels motius pels que el Govern de la Generalitat va concedir aquesta autorització i va reduir posteriorment la fiança

 3. Argelaguer (Garrotxa)
  Grup ICV-EUiA-Argelaguer-Garrotxa
  Hydraulic Fracturing (fracking)
  NoFracturaHidraulica

  Euskadi
  El Gobierno Urkullu descarta el ‘fracking’ en su primer pronunciamiento sobre la polémica
  LA CONSEJERA ANA OREGI ASEGURA QUE LA EXTRACCIÓN DE GAS EN ÁLAVA “NO ES POSIBLE HOY EN DÍA”
  DAVID ERICE – Jueves, 31 de Enero de 2013
  VITORIA. Primer enigma desvelado. La extracción de gas por medio del controvertido fracking, uno de los proyectos estrella del Gobierno López pasa del primer nivel al último lugar de asuntos pendientes. Los Montes de Vitoria pueden respirar un poco más tranquilos después de la declaración de intenciones expresada ayer por la nueva consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, en una entrevista llevada a cabo en Euskadi Irratia.
  “La extracción de gas debería respetar las reglas medioambientales y con las técnicas de hoy eso no es posible”, comentó al ser cuestionada por este espinoso tema. Por tanto, y aunque no lo descarta para un futuro, parece claro que el nuevo Gobierno Vasco paralizará el proyecto de excavar los dos pozos por el sistema de fractura hidráulica, una técnica muy discutida y controvertida por su impacto contaminador.
  Lo cierto es que Oregi no hace sino confirmar las reticencias mostradas por el propio Iñigo Urkullu en campaña electoral, no tanto con la posibilidad de la extracción de gas en el subsuelo alavés como de supeditar el medio ambiente a los réditos económicos. No obstante, la consejera avanza un paso más allá al descartar de antemano que la técnica del fracking pueda superar las normas medioambientales, tal y como siempre dejaba entrever el anterior Ejecutivo.
  No fue el único tema que tocó. Hay varias patatas calientes heredadas de la etapa socialista que Ana Oregi no dudó en analizar. La primera premisa es que ante una “tremenda crisis” como la actual, “no es momento para proyectos faraónicos”. Así habló al ser cuestionada sobre el futuro de otro de los proyectos estrellas del anterior Gobierno, que fue bautizado por sus promotores, Iñaki Arriola y Ernesto Gasco, como Metro de Donostialdea. No quiso entrar a ahondar más sobre qué ocurrirá con esta infraestructura, que el Ejecutivo de Patxi López se encargó de dejar bien atada adjudicando todos los tramos antes de abandonar Ajuria Enea; algunos, incluso, después de saber que habían perdido las elecciones, y a pesar de no contar con el apoyo del resto de las formaciones políticas.
  La consejera se limitó a decir que todavía “se está analizando” esta infraestructura, quizá porque una vez desatada ya la maquinaria de las adjudicaciones, echarse atrás tiene que ser un movimiento estudiado concienzudamente desde el punto de vista legal. El puerto de Pasaia también fue motivo de conversación en la entrevista. Al respecto, Oregi también abogó por un trabajo “conjunto” de las dos autoridades portuarias, la de Bilbao y Pasaia, puesto que no están a “más de 50 kilómetros por mar”. Asimismo, recordó que siempre ha estado “en contra” de la construcción del puerto exterior en Pasaia y, por lo tanto, añadió que “ahora” no va a cambiar de opinión.

 4. Tocar a sometent
  Roser Frigola i Macià:
  Tocar a sometent ens cal sense demora pel perill imminent de desfeta i destrucció novament a casa nostra: a la soferta Costa Brava. Tocar-hi perquè quan sonen les remors de l’atemptat contra la natura d’un país petit i fràgil significa que el fet consumat el tenim a frec i és una situació contra la qual ja no podrem lluitar i el nostre territori seguirà degradant-se en la fugida cap endavant menada, com és habitual, pels “alts interessos d’estat, del bé comú, de les lleis implacables de les multinacionals…” i tantes altres excuses amb què se solen embolicar accions que no sempre han estat decidides democràticament ni consultats els sectors que en sortiran perjudicats ni consultades oposicions tan vàlides o més. És el cas de la cerca de petroli (gas) davant precisament del nostre litoral que m’indigna i m’esperona a fer aquestes ratlles.
  Des dels anys 60, el litoral gironí s’ha anat degradant sota l’imperi exigent dels calés. Ara, amb una situació força més greu que la d’aquella època, correm més perill d’ésser dominats per aquesta exigència sense que entre tots arribem a conscienciar-nos del fet que permetre la cerca de petroli és abocar-nos d’una vegada per totes a la pèrdua definitiva de l’essència, de la bellesa, de la identitat.
  En aquest context i malgrat la poca esperança en vistes dels escassos èxits precedents d’ecologistes, i preservadors que ben poc se n’han sortit, crec que encara que només sigui per remoure consciències, cal tocar a sometent en contra de qualsevol intent de prospecció. No fos cas que al final haguéssim d’admetre haver-nos equivocat novament no ja havent permès un turisme desmesurat, si no permetent la nova desmesura d’una activitat que ha deixat altres mars i altres zones fets un nyap.

  Mes Informació: Explotació de pous de gas natural al Ajuntament de Riudaura a la Garrotxa

  http://llierca.wordpress.com/2012/07/05/explotacio-de-pous-de-gas-natural-al-ajuntament-de-riudaura-a-la-garrotxa/

  Moció ICV-EUiA-Argelaguer al Ple del Ajuntament d´Argelaguer en Solidaritat i Recolçament al Ajuntament de Riudaura i als seus veïns per declarar la comarca de la Garrotxa lliure de Fracking

  http://llierca.wordpress.com/2013/01/28/mocio-icv-euia-argelaguer-al-ple-del-ajuntament-dargelaguer-en-solidaritat-i-recolcament-al-ajuntament-de-riudaura-i-als-seus-veins-per-declarar-la-comarca-de-la-garrotxa-lliure-de-fracking/


  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 5. Un clàssic a Riudaura

  Publicado por lejarza en 2 febrero, 2013

  Enric Ramionet: Un clàssic a Riudaura.-A Riudaura (Garrotxa) es disputa un clàssic i ja en coneixem les regles i les lògiques. La recerca del gas i, en cas d’èxit, el consegüent projecte de fracking, comportaria el sacrifici dels verds i ocres d’aquells paisatges esplèndids, i per justificar-ho s’emparen en paraules tan solemnes com ara l’interès col·lectiu o la sobirania energètica. Els grups ecologistes i la gent del territori, a Riudaura i també a Osona, o a la Segarra, o a la Noguera, que són altres comarques on també s’han planejat estudis d’extracció, s’hi oposen i denuncien els efectes devastadors d’aquesta tècnica per extreure el gas atrapat a les roques, fracturant-les amb la injecció d’aigua, sorra i additius químics.
  El fracking és l’últim invent de la modernitat per esprémer els recursos del subsòl, importat, com totes les coses importants, dels Estats Units. No se’n nega l’alt impacte ambiental, ni la possibilitat de contaminar aqüífers, ni el perill de transformar postals bucòliques en espectacles de realisme brut, però els partidaris, quan en parlen, despleguen la seva argumentació amb relació a les necessitats del model de creixement i les responsabilitats del consum energètic. També invoquen la racionalitat; una racionalitat que fa pensar en les raons del toxicòman per justificar l’ànsia de la dosi creixent de cel que s’ha d’injectar a la vena per trobar la calma mentre s’acosta a la catàstrofe.
  Mals temps per a les resistències com la de la gent de Riudaura. Els nostres horitzons a penes van més enllà de final de mes i qualsevol projecte econòmic, encara que sigui inquietant, compareix davant de l’opinió pública amb avantatge. Si s’interessen pel tema, descobriran que la veu principal que a casa nostra argumenta i defensa els assajos i les extraccions és la de Mariano Marzo, catedràtic d’estratigrafia i recursos energètics de la Universitat de Barcelona. És un home capaç, rigorós, de maneres austeres, que es manifesta molt crític amb allò que defineix la cultura del no, però que em sembla que té una visió excessivament economicista. Marzo reclama insistentment que la polèmica amb relació al fracking es faci sense pressions electoralistes. És una de les lleis dels clàssics: s’han d’evitar les esclavituds electoralistes però no cal patir per les pressions dels lobbies energètics que a vegades, ja saben, es mostren desinteressadament generosos amb qui governa i pren les decisions.
  També invoca la ciència i el bé comú, que són arguments definitius. Ho van ser a l’hora d’instal·lar la línia d’alta tensió de les Gavarres, una magnífica autopista elèctrica per estimular, encara més, les insensateses de la Costa Brava. També quan es va construir la central nuclear de Fukushima, o fins i tot quan els científics dels països civilitzats del segle XIX explicaven la superioritat de la raça blanca. Veritats arrogants que no només neguen l’altre sinó també la mirada crítica i prudent, i que són irrefutables fins que ens avergonyeixen, exploten o destrossen l’entorn i contaminen els aqüífers.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s